Serge Borenstein
Picture of member

Jsem přesvědčen, že kvalitní development je postaven na vzájemné komunikaci, neboť developer ani municipalita si dobré město bez dialogu sami nevybudují. Důležitou podmínkou komplexního rozvoje městských částí je také vytvoření dynamického a životaschopného mixu funkcí. Tyto strategie se snažíme v Karlín Group dlouhodobě prosazovat.

Prezident

Fascinuje mě práce s architekty a společná cesta od první skici až k realizaci, což se mi s Karlín Group stává splněným snem každým novým projektem.

Naším úkolem je dívat se do budoucna. Reagovat na současné potřeby metropole vyžaduje předpokládat její další vývoj a zodpovědně a kreativně k němu přistupovat. Karlín Group vždy přinášela inovativní koncepty, spojující genius loci pražských čtvrtí s novými formami a funkcemi architektury.

Picture of member

Prezident

Jsem přesvědčen, že kvalitní development je postaven na vzájemné komunikaci, neboť developer ani municipalita si dobré město bez dialogu sami nevybudují. Důležitou podmínkou komplexního rozvoje městských částí je také vytvoření dynamického a životaschopného mixu funkcí. Tyto strategie se snažíme v Karlín Group dlouhodobě prosazovat.

Fascinuje mě práce s architekty a společná cesta od první skici až k realizaci, což se mi s Karlín Group stává splněným snem každým novým projektem.

Naším úkolem je dívat se do budoucna. Reagovat na současné potřeby metropole vyžaduje předpokládat její další vývoj a zodpovědně a kreativně k němu přistupovat. Karlín Group vždy přinášela inovativní koncepty, spojující genius loci pražských čtvrtí s novými formami a funkcemi architektury.

Zpět