Kaplička
Project picture

Typ projektu

Sakrální

Lokalita

Pernerova,
Praha 8 – Karlín

Realizace

obnova 2004

Na pozemcích, které naše společnost zakoupila v Karlíně, se nacházela i pozdně barokní kaplička čtvercového půdorysu s okrouhlým presbytářem. Byla postavena a vysvěcena na úpatí vrchu Vítkov v roce 1753 na tehdy nově založeném hřbitově pro vojáky a invalidy. Kaple má zdobné průčelí a střešní vížku se zkosenými nárožími a nízkou bání. Interiér byl vyzdoben freskovou malbou, představující české patrony a korunování Panny Marie. Na konci 19. století byl vojenský hřbitov zrušen a v okolí kapličky začaly vyrůstat tovární haly. Později drobnou sakrální stavbu zohyzdily přístavby, dokonce fungovala jako regulační stanice.

Poslední škody na kulturní památce napáchala povodeň v roce 2002, kdy byla 4 m pod vodou. Na rekonstrukci kapličky se podílela Karlín Group, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo Kultury a Praha 8. Navazující parkovou úpravu následně realizovala společnost AFI v rámci sousedního projektu Butterfly.