River Gardens
Project picture

Typ projektu

Rezidenční, administrativní

Architekt

David Chipperfield Architects, Baumschlager Eberle, Meili Peter Architekten

Architekt

EM2N Architekten, 4a architekti a Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

Lokalita

Rohanský ostrov,
Praha 8 – Karlín

Velikost

130 000 m²

Land development

Mezinárodní architektonický
workshop 2005 – 2006

Nominace

Best of Realty 2006

Projektem River Gardens navazuje Karlín Group v roli land developera na osvědčenou praxi mezinárodního urbanistického a architektonického workshopu. Výsledkem profesionální konfrontace dvanácti předních evropských architektonických ateliérů, z nichž odborná porota vybrala celkem šest studií, je komplexní koncepce pro rozvoj rozsáhlé oblasti Rohanského ostrova.

Land development Karlín Group

 

Rozvoj území – činnost developera, jejíž první fází je zpracování územní studie. Jde o územně plánovací dokument rozsáhlejší plochy nebo souboru ploch s rozličným využitím. Zahrnuje kromě urbanistického řešení stávajících a navrhovaných budov i veřejná prostranství, vybavenost a infrastrukturu. Územní studie je zpracována v podrobnosti odpovídající regulačnímu plánu, ale s jednodušším projednávacím mechanismem, může a nemusí vyžadovat změnu územního plánu. Projednání územní studie na úřadech je často doprovázeno koordinací jednotlivých majitelů pozemků (pokud jich je více) a participací s dotčenou veřejností. Cílem land developmentu je formou konsensu nalézt takové řešení, při kterém se dané území bude rozvíjet koordinovaně, vyváženě, předvídatelně a ku prospěchu všech zúčastněných.

Projekt kombinuje rezidenční bydlení na severní straně směrem k řece a funkce administrativní podél Rohanského nábřeží. Samozřejmou složkou je vyvážené řešení zásadních prvků současného živého města, jako je zeleň, pěší zóny, parkování, dopravní návaznosti, prostory pro služby v parteru objektů. V rámci projektu River Gardens se realizovaly návrhy architektonických týmů David Chipperfield Architects, Baumschlager – Eberle, Meili Peter Architekten, EM2N Architekten, 4a architekti a Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno.